fbpx

Nieuw onderzoek laat zien waar ruimte voor verbetering in jobcoaching ligt

Een nieuw UWV-onderzoek benadrukt dat jobcoaches veel belangrijk werk verzetten. Juist daarom is het nodig om knelpunten waarmee het vak kampt zo snel mogelijk op te lossen.

Joost de Ruiter on oktober 17, 2023 Gemiddelde leestijd: 3 min
Deel dit artikel:
Nieuw onderzoek laat zien waar ruimte voor verbetering in jobcoaching ligt

Meer mensen moeten weten wat een jobcoach is. Daarnaast moeten formulieren die met een jobcoach gepaard gaan vereenvoudigd worden, en moet het systeem voor kwaliteits- en risicomanagement voor jobcoaches worden herzien. Gebeuren die drie zaken? Dan zal dat jobcoaches in Nederland – dat zijn dus loopbaanbegeleiders voor mensen met een arbeidsbeperking – op korte termijn ten goede komen. Dat staat in een  onderzoeksrapport van het UWV, dat in samenwerking met vertegenwoordigers van jobcoaches, cliënten en werkgevers werd gepubliceerd.

Voor elk knelpunt een oplossing

Het onderzoek dat tot het rapport leidde was nodig: tot nu toe liep iedereen die met jobcoaching te maken heeft namelijk tegen knelpunten aan – óók jobcoaches zelf. Een voorbeeld van zo’n knelpunt is de vermeende onlogische naamgeving van het vak, die zou onder cliënten en werkgevers voor verwarring zorgen. Voor de strikte scheidslijn die jobcoaches tussen begeleiding in werk en begeleiding bij privésferen bewaren zou hetzelfde gelden. En dan hebben we het alleen nog maar over knelpunten in de kwaliteits- en risicobeheersing van het jobcoach-landschap gehad. In het onderzoeksrapport lezen we dat soortgelijke knelpunten eveneens bij de procesinrichting, en bij de formulieren- en documentenstroom te vinden zijn.

Een voorbeeld van zo’n knelpunt is de vermeende onlogische naamgeving van het vak

Gelukkig heeft het onderzoeksrapport voor elk knelpunt dat het aandraagt een oplossing. Een aantal van die oplossingen las je al in de intro van dit artikel, alhoewel het daarbij vooral om zogeheten quick fixes gaat. Het UWV en haar samenwerkingspartners denken kortom dat de acties uit de inleiding op korte tot middellange termijn zoden aan de dijk gaan zetten. Iets waar volgens het rapport op lange termijn aan gewerkt moet worden? De harmonisatie tussen de UWV en gemeenten, zo lezen we.

Het UWV en de gemeenten moeten nader tot elkaar komen, lezen we

Moeite waard

Wie bovenstaande alinea’s tot zich genomen heeft krijgt wellicht de indruk dat het jobcoachingsvak er op dit moment niet goed bij ligt. Een voortvarend vak heeft tenslotte niet met zoveel knelpunten te maken, toch? Volgens de onderzoekers is dat echter écht een misvatting: in het rapport hamert men erop dat de knelpunten de moeite van het oplossen waard zijn, juist omdat jobcoaches zo’n waardevolle inbreng op de arbeidsmarkt hebben.

Jobcoaches maken het verschil tussen iemand niet werkt, en iemand die dat wél doet

Zo lezen we onder andere dat alle partijen de positieve invloed van een jobcoach op het functioneren van werknemers met een arbeidsbeperking onderschrijven. In het rapport staat zelfs dat jobcoaches het verschil kunnen maken tussen iemand die vanwege z’n beperking niet werkt, en iemand die dat ondanks die beperking wél doet. En lees je het onderzoek met die kanttekening in het achterhoofd? Dan mag je gerust optimistisch naar de toekomst van jobcoaching kijken.

Verder lezen?

Ben je benieuwd naar de precieze jobcoachingsknelpunten die het UWV en haar onderzoekspartners hebben geformuleerd? Of wil je in detail weten welke oplossingen de partijen voor de problemen aandragen? Dan lees je via deze link het onderzoek op je gemakje na.

 

Tags:
Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners

Intelligence Group
LDC
LoopbaanVisie
Noloc
Recruitment Tech
Timetohire
Werf&

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*