fbpx

22 (nieuwe) beroepen die in 2022 op doorbreken staan

In een altijd leuke serie haalt SollicitatieLab aan het begin van elk jaar verwachtingen op bij een groot aantal experts op de arbeidsmarkt. Welke beroepen voorspellen zij in 2022 een grote toekomst?

Peter Boerman on januari 28, 2022 Gemiddelde leestijd: 3 min
Deel dit artikel:
22 (nieuwe) beroepen die in 2022 op doorbreken staan

Welke beroepen zullen dit jaar hun grote doorbraak maken? Vraag het een grote groep experts en er komt een grote groep aan verwachtingen boven. Maar in al die verwachtingen zitten ook wel een paar grote lijnen. Zoals de groeiende vraag naar recruiters en loopbaanadviseurs, waarvan velen denken dat die nog wel even door zal zetten. Maar ook werkgeluksdeskundigen worden vaak genoemd als een van dé beroepen van 2022. Wat valt nog meer allemaal te verwachten aan (nieuwe) beroepen die in 2022 zullen doorbreken?

1. Rob Witjes (UWV): Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt

‘Ik verwacht een groeiende vraag naar adviseurs onderwijs & arbeidsmarkt. Er zal zowel onder jongeren als volwassenen meer behoefte zijn aan goed arbeidsmarktgericht en onafhankelijk opleidingsadvies. Ook UWV gaat hierin investeren met de komst van de STAP-regeling per 1 maart 2022. De komende jaren zullen meer mensen nodig zijn in veel sectoren zoals ict, techniek, zorg, bouw, onderwijs en kinderopvang. Het is goed om verder te kijken dan het hier en nu en dus om je te richten op beroepen waaraan in de komende jaren structureel een behoefte zal zijn.’

2. Ton Wilthagen (UvT): Nieuwe zorgprofessionals

‘Allerlei nieuwe en bestaande beroepen en functies in de zorg, die de zorg beter maken, de capaciteit vergroten, ook op afstand (eHealth) en de reactietijd op virusuitbraken (testen, vaccineren) versnellen. Die beroepen (nu zijn het ad hoc, tijdelijke functies die mensen vervullen) kunnen zich gaan aandienen in de hele zorg (via vormen van job carving, dus ondersteunende beroepen), maar ook in speciale covid-zorgcentra in of buiten ziekenhuizen (pandemie-zorgprofessionals). Daarnaast bestaande en nieuwe beroepen die zich richten op verduurzaming op alle fronten en nog meer mensen die in cybersecurity werkzaam zullen zijn.’

3. Geert-Jan Waasdorp (Intelligence Group): Stikstofdeskundigen

‘Ik verwacht vooral een groeiende vraag naar stikstofdeskundigen en isolatiemedewerkers.’

4. Anne Megens (AWVN): Skillsrecruiters

‘Recruiters zijn natuurlijk geen nieuw beroep, maar het is wel een beroep dat in belang toeneemt nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Onlangs deden wij onderzoek waaruit bleek dat 9 op 10 de werkgevers last heeft van de krapte en de meesten verwachten dat dit in 2022 nog eens verergert. Werkgevers moeten steeds meer uit de kast trekken om mensen te vinden, en regelmatig zullen ze daarvoor een beroep doen op recruiters. 2022 zal nog wat vroeg zijn voor de doorbraak van de skillsrecruiter, maar ik denk wel dat recruiters die op basis van skills kunnen matchen een groot voordeel hebben ten opzichte van anderen.’

‘Ik denk dat recruiters die op basis van skills kunnen matchen een groot voordeel hebben ten opzichte van anderen.’

5. Aart van der Gaag (Aanjager): Post-coronacoaches

‘Post-coronacoach, bureau/toetsenbordschoonmaker, elektrische-autoladerservant.’

6. Jurriën Koops (ABU): CTB-controleurs

‘In 2022 zullen we te maken gaan krijgen met corona-hosts en CTB-controleurs. Niet een blijvend beroep, maar wel een in 2022 veel gevraagde baan.’

7. Anneke van der Giezen (SZW): Frontliniemedewerkers

‘Eerlijk gezegd hoop ik dat oude beroepen gaan doorbreken en ook flink opgewaardeerd worden: dat veel meer mensen kiezen voor werk in de zorg, het onderwijs of de techniek. Dit kan slagen als de betreffende werkgevers (zoals de overheid) kunnen investeren in betere arbeidsomstandigheden, hogere salarissen en betere en innovatieve arbeidsvoorwaarden (andere roosters, minder administratie, en hulp bij het vinden van betaalbare woonruimte). Laten we alsjeblieft niet nog meer webdesigners, productmanagers, contentmarketeers of influencers bij krijgen als de mensen in de frontlinie moeten blijven ploeteren en vertrekken of opbranden.’

8. Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy): Zorg-vliegende keep

‘De zorg-vliegende keep. Personen die multidisciplinair ingezet willen en kunnen worden, maar ook makkelijk(er) bij verschillende organisaties kunnen en willen werken. Om zo structurele en incidentele pieken en dalen (per dag, per seizoen) op te vangen. Dat wordt nu al veel door zzp’ers gedaan, maar ik denk dat inzet van zzp’ers in zorginhoudelijke functies via beleid lastiger gaat worden.’

9. Jan DeNys (Randstad): Digitale thuiswerkers

‘Echt nieuwe beroepen zitten dikwijls in de digitale sfeer. Influencers en YouTubers kenden we al. Nieuwe beroepen die ik heb leren kennen in 2021 zijn professional E-sportgamer, NFT trader (kopen en verkopen van NFT’s), Pokemonkaart-trader, en Twitch Streamer (gamers die hun kanaal openzetten voor kijkers die doneren). Er ontstaan nu heel wat beroepen die je gewoon thuis op je laptop kunt uitvoeren (voor een wereldwijd cliënteel). Door de flexibiliteit kan men het ook als tweede job nemen. Ik ken studenten voor wie dit de bron van inkomsten is.’

‘Er ontstaan nu heel wat beroepen die je gewoon thuis op je laptop kunt uitvoeren (voor een wereldwijd cliënteel).’

‘Ook in de persoonlijk dienstverlening zie ik nog wel één en ander bewegen. Menselijke behoeftes zijn eindeloos. Door de lage productiviteit van deze diensten is het wel dikwijls niet makkelijk hier een leefbaar inkomen aan over te houden.’

10. Petra van de Goorbergh (De Argumentenfabriek): Coronaberoepen

‘Geen nieuw beroep, maar de loopbaanadviseur zal nog vaker worden ingezet voor van-werk-naar-werk-trajecten, begeleiding van uitkering naar werk en advies over scholing. Ook de ‘Coronaberoepen’ zullen nog wel even blijven: tester, codechecker, prikker, et cetera. Ik verwacht dat met de transities in de energiesector ook nieuwe beroepen gaan ontstaan.’

11. Pierre Koning (Vrije Universiteit): Onderwijsassistent

‘Door de combinatie van sterke krapte en ruime budgetten vanuit de overheid zal in een aantal sectoren een sterke focus ontstaan op banen met lagere kwalificaties dan voorheen, zoals onderwijsassistenten en verpleegkundigen die een beperktere set van taken en verantwoordelijkheden hebben. ‘

12. Pieter Vermeer (JobOn): Coach werkgeluk

‘Coaching krijgt een serieuzere status omdat werkgevers vanwege employer branding steeds meer inzetten op werkgeluk. Daarnaast groeit de vraag naar data-experts, dus mijn tip voor iedereen: zorg dat je Excel onder de knie krijgt! Tot slot hoop ik dat nieuwe beroepen in kraptesectoren doorbreken waarbij bepaalde deelfuncties door middel van jobcrafting worden opgesplitst zodat ook een schaap met slechts 3 poten van waarde kan zijn in bijvoorbeeld de zorg, onderwijs of horeca.’

‘De vraag naar data-experts groeit, dus mijn tip voor iedereen: zorg dat je Excel onder de knie krijgt!’

13. Hans Hupkes (FNV): Algoritmecorrector

‘Algoritmecorrector. Al vrees ik dat dit beroep als echt vak pas later doorbreekt. Algoritmes zijn heel behulpzaam, mits we ze kunnen doorzien en kritisch kunnen volgen. Het gaat niet alleen om ICT, maar ook om het begrijpen van gedrag in sociale samenhang. Mooi, zinvol beroep.’

14. Sharon Smit (RMT Midden Utrecht): Data scientists

‘Vooral beroepen waar digitale vaardigheden voor nodig zijn nemen toe in de komende jaren. Maar ook banen die gericht zijn op menselijk gedrag, werkbalans en -geluk. Dus zowel de data scientist als de werkgeluksdeskundige.’

15. Amma Asante (Landelijke Cliënten Raad): Aannemers

‘Aannemers, bouwvakkers, installatiemonteurs, bezorgers en postbodes en iedereen die digitaal diensten levert en zorgwerkers waaronder psychologen.’

16. Aaltje Vincent (Sollicitatie-expert): Sourcers

 • ‘Sourcing recruiters, specialisten in potentieel nieuwe collega’s actief benaderen en verleiden om kennis te komen maken. Er is een enorme vraag naar in recruitmentgroepen op Facebook.
 • Referral-adviseur, het werven via je medewerkers, wordt ook een apart HR-specialisme. Uit AWVN-onderzoek blijkt dat 46% van de werkgevers het voordragen van nieuwe collega’s nu zelfs actief beloont.
 • De Candidate Experience Manager, bijvoorbeeld ASML had onlangs deze vacature. Werkgevers realiseren zich dat ‘we willen gewoon een blik sollicitanten opentrekken’ niet meer werkt om de beste nieuwe collega’s aan te trekken.’

‘Werkgevers beseffen dat ‘gewoon een blik sollicitanten opentrekken’ niet meer werkt.’

17. Leonore Nieuwmeijer (Inclusief Nederland): Vakmensen

‘Dit is altijd een lastige vraag. Dit jaar nog lastiger. Er komt geen doorbraak in nieuwe beroepen, maar de tekorten op vakmanschap blijven onverminderd groot. De politiek onderkent nog steeds maar mondjesmaat het belang van vakmanschap, gezien ook de wijze waarop het MBO in eerste instantie niet genoemd werd in de verdeling van ministersposten. Gelukkig heeft Dennis Wiersma laten zien deze groep te herkennen en erkennen. We blijven in 2022 nog meer vakmensen nodig hebben zoals timmerlieden, loodgieters, elektriciens maar ook zorgpersoneel, onderwijsassistenten, BOA’s en schoonmakers.’

18. Han Mesters (ABN Amro): Neuromarketeers

‘Laat ik er een paar noemen: specialisten voor gezondheidszorg op afstand, levenseindeplanners, neuromarketeers, domotica-adviseurs en Virtual Reality-consultants.’

19. Bas van de Haterd: Reboarding-coaches

‘Ik voorzie veel werk voor een bestaand beroep: recruiters. De waarde van (met name ook ervaren) recruiters zal een stuk hoger worden ingeschat dan voorheen het geval was. En als nieuw beroep: de reboarding-coach. Voor de terugkeer naar werk en het opnieuw inrichten van werk/privé zullen een aantal organisaties coaches gaan inhuren.’

20. Annet de Lange (OU/Hogeschool Arnhem): A.I.-experts

‘Volgens het Future of jobs-verslag van het World Economic Forum zijn met name technologiegerichte beroepen te verwachten. Zie de volgende relevante banen waar veel vacatures te verwachten zijn in 2022:

 1. Artificiële intelligentie en machine learning-experts;
 2. (Data-gedreven) App- en softwareontwikkelaars (denk aan de corona-app in 2021)
 3. Marketingexperts
 4. Big Data-specialisten
 5. Digitale-transformatie-experts
 6. Nieuwe-technologie-experts
 7. Organisatieontwikkeling-experts (met aandacht voor diversiteit en inclusie)
 8. Data-veiligheid-experts

Daarnaast verwacht ik een opkomst van het thema duurzaamheid en daarmee ook: duurzaamheidscoaches (met kennis van bijvoorbeeld omgevingspsychologie).’

21. Esmah Lahlah (Gemeente Tilburg): Geluksbrengers

‘Beroepen die van betekenis zijn in de persoonlijke levenssfeer en het levensgeluk van inwoners. Dit zullen vooral gecreëerde beroepen zijn, met minder prestatiedruk dan op de reguliere arbeidsmarkt, maar die wel meerwaarde creëren voor mensen en die door mensen in de arbeidsreserve verricht kunnen worden. Denk aan werkzaamheden die de leefbaarheid van de wijk ten goede komen, boodschappendiensten, of klusbedrijven. Kortom, werkzaamheden met maatschappelijke meerwaarde, door mensen die de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen zetten.’

‘Ik denk dat er nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van technologie en duurzaamheid.’

‘Verder ontstaan er denk ik nieuwe beroepen op het snijvlak van technologie en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen in combinatie met de reguliere producten en bedrijfsvoering bij bedrijven zullen nieuwe beroepen laten ontstaan. Zo hadden we een paar jaar terug de energie-adviseur als nieuw beroep op de korrel en verwachten we bijvoorbeeld in de verticale tuinbouw in de steden ontwikkelingen voor de toekomst. Verschillende rapporten laten bijvoorbeeld banen zien als:

 • Recycling analist
 • Home wellness technicus
 • Dataverpleegkundige
 • Personal learning-programmeur
 • Beveiliger data persoonsgegevens’

22. Maarten Camps (UWV): Klimaatexperts

‘Alle beroepen die nodig zijn voor het behalen van de klimaatdoelen. Er ligt op dat punt een grote uitdaging op ons te wachten omdat er veel vacatures openstaan voor beroepen die ons moeten helpen met het isoleren van huizen, het aanleggen van warmtenetwerken en het aansluiten van huizen op duurzame energievoorzieningen. En er komt natuurlijk weer vraag naar mensen die verstand hebben van kernenergie.’

Tags:
Deel dit artikel:

Premium partners Bekijk alle partners

Intelligence Group
LDC
LoopbaanVisie
Noloc
Recruitment Tech
Timetohire
Werf&

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*