fbpx

Voorwaarden LoopbaanPro Awards

Tijdens de LoopbaanPro Awards onderscheidt de vakjury van brancheplatform LoopbaanPro de beste loopbaanprofessional, de beste loopbaancasus en de beste loopbaaninnovatie van het jaar 2023/2024 met een prijs. Nieuw dit jaar is de LoopbaanPro Talent Award.

De jury maakt haar keuze in iedere categorie uit kandidaten die door het publiek zijn genomineerd. Wil jij in één of meerdere categorieën een kandidaat voordragen? Dan vragen we je rekening te houden met de voorwaarden voor genomineerden die je in dit document vindt.

Nomineer je een loopbaanprofessional, een Loopbaancasus of een loopbaaninnovatie? Dan ga je bovendien akkoord met de voorwaarden voor het inzenden van een nominatie. Die voorwaarden vind je onder het kopje ‘Openbaarmaking’. Onder het kopje ‘Procedure’ lees je tot slot hoe het hele nominatieproces verloopt: vanaf het moment van inzenden tot de uitreiking op 15 april 2024

Loopbaanprofessional
Om in aanmerking te komen voor de award ‘Loopbaanprofessional van het jaar’, moet de kandidaat in 2023/2024 iets bijzonders voor ons vakgebied hebben gedaan. Maakt jouw kandidaat bijvoorbeeld gebruik van een vernieuwende techniek in de coaching sessies? Of bijzondere aandacht besteed aan een specifieke doelgroep? Of zich op een andere manier onderscheiden van andere coaches? Ons maakt het niet uit wát jouw kandidaat bijzonder maakt, zolang de coach afgelopen jaar maar een voorbeeld voor de collega’s was.

Loopbaancasus
Om in aanmerking te komen voor de award voor ‘Loopbaancasus van het jaar’, moet de casus in kwestie tussen 15 oktober 2022 en 1 februari 2024 zijn uitgevoerd. De casus is uniek, valt op en heeft goede resultaten bereikt. Loopbaanprofessionals moeten erdoor geïnspireerd raken of zelf met een soortgelijke casus aan de slag willen. Het begrip ‘casus’ mag ruim geïnterpreteerd worden. Daarbij kan het om van alles gaan: we denken bijvoorbeeld aan een project dat ervoor zorgt dat medewerkers hun werkgever langer trouw blijven, maar een initiatief dat interne mobiliteit optimaliseert telt net zo goed net als assessments of opleidingen.

Loopbaaninnovatie
Ons vakgebied staat niet stil. En dat betekent dat er veel ontwikkeld wordt om het vak loopbaanbegeleiding verder te brengen. Heb jij – tussen 15 oktober 2022 en 1 februari 2024 een product in de markt gezet dat innovatief is en een substantiële bijdrage en/of ondersteuning biedt aan ons loopbaanvak, dan kom deze wellicht in aanmerking voor de Loopbaaninnovatie award. Let op: alleen als je het product daadwerkelijk in de markt hebt gezet én resultaten kunt tonen, ding je mee naar de award. Alleen een idee of een pilot past niet bij onze definitie van innovatie. We zien je dan graag volgend jaar terug.

Genomineerde loopbaancases die door de vakjury tot de drie besten worden gerekend, komen niet alleen in aanmerking voor een juryprijs. In deze categorie wordt namelijk ook een publieksprijs vergeven: LoopbaanPro-lezers kunnen voorafgaand aan de awarduitreiking op hun favoriete case stemmen. Cases op het gebied van recruitment komen overigens niet in aanmerking voor deze prijs: die projecten kunnen zich bij de Werf& Awards melden.

Vakgebied
Onder het vakgebied van een loopbaanprofessional of loopbaaninnovatie verstaan wij het terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar een loopbaanprofessional of loopbaanteam zich in heeft gespecialiseerd. Denk hierbij aan alles op het gebied van (interne) mobiliteit, employability, (levens)loopbaan, jobcoaching, re-integratie/reactivatie en/of alles in het verlengde van de hier opgesomde vakgebieden.

Inzenden
Je kunt de naam van een persoon, een geheel team of een specifieke casus nomineren. Dit kan namens jezelf, maar je kan ook een persoon, team of case aandragen voor nominatie. Vanaf nu tot en met 5 maart 2024 kunnen namen van personen, teams en cases ingezonden worden.

Let op: de organisatie van de LoopbaanPro Awards houdt zich ten alle tijden het recht voor om onethische, beledigende of anderszins aanstootgevende inzendingen te weigeren. Aan de inzendingen zijn geen kosten verbonden.

Wie kan inzenden/nomineren?
Iedere organisatie (werkgever, amc-, media-, w&s-, uitzend-, en detacheringsbureau, uitgever, zzp’er) met een Nederlandse vestiging kan een inzending doen/nominatie uitbrengen.

Openbaarmaking

 • Met het doen van een inzending is LoopbaanPro gerechtigd het materiaal te gebruiken en te publiceren op o.a. loopbaanpro.nl, de bijbehorende social media kanalen en aanverwante websites;
 • Met het doen van een inzending ga je ermee akkoord dat LoopbaanPro jouw inzending mag publiceren en openbaar mag maken op haar website, op bijbehorende social media kanalen en eventueel tijdens het Noloc Kennisfestival op 15 april 2024 in Zwolle
 • Jij of een collega is 25 maart 2024 live beschikbaar om, indien je genomineerd bent, jezelf of jouw case aan de vakjury te presenteren  op het kantoor van Werf& in Rotterdam;
 • Jij of een collega is 15 april live beschikbaar om, bij winst, de award in ontvangst te nemen tijdens het Noloc Kennisfestival in Zwolle

Procedure

 • Vanaf 15 januari 2024  tot en met 5 maart 2024, 17.00 uur kunnen namen van personen, teams en cases ingezonden/genomineerd worden;
 • Aan inzenden/nomineren zijn geen kosten verbonden;
 • Het inzenden/nomineren van een naam, een team of een case is zeer eenvoudig. Daarvoor zijn de volgende gegevens nodig die je invult op het online inzendformulier (velden met een * zijn verplicht):

Nomineren loopbaanprofessional:

 • Naam van de Loopbaanadviseur *
 • Organisatie waarvoor de Loopbaanadviseur werkt *
 • Naam van de inzender (indien anders dan naam loopbaanadviseur)
 • Omschrijving waarom deze persoon moet winnen *
 • Beeld voor publicatie *
 • Contactgegevens contactpersoon (telefoonnummer en emailadres) *

Nomineren loopbaancasus: 

 • Organisatienaam waar de case betrekking op heeft *
 • Korte samenvatting van omschrijving & impact casus (max 500 woorden)*
 • Omschrijving van de case (maximaal 4.000 karakters) *
 • Impact van de case (maximaal 3.000 karakters) *
 • Motivatie waarom de case moet winnen (maximaal 1.000 karakters) *
 • Beeld voor publicatie *
 • Overig beeld-, video- en audiomateriaal (Digitale beelden, online video en/of online audio-materiaal die de case ondersteunen. Beeld- en audiomateriaal mag maximaal 5 minuten zijn)
 • Contactgegevens contactpersoon (telefoonnummer en emailadres) *

Nomineren loopbaaninnovatie:

 • Korte samenvatting van de innovatie & impact casus (max 500 woorden)*
 • Omschrijving van de innovatie (maximaal 4.000 karakters) *
 • Impact en resultaten tot nu toe (maximaal 3.000 karakters) *
 • Motivatie waarom deze innovatie moet winnen (maximaal 1.000 karakters) *
 • Beeld voor publicatie *
 • Overig beeld-, video- en audiomateriaal (Digitale beelden, online video en/of online audio-materiaal die de case ondersteunen. Beeld- en audiomateriaal mag maximaal 5 minuten zijn)
 • Contactgegevens contactpersoon (telefoonnummer en emailadres) *

Voorselectie

De vakjury komt digitaal bijeen op 13 maart 2024 om de voorselectie per awardonderdeel vast te stellen. Na deze voorselectie zullen er maximaal 3 loopbaanprofessionals, 3 innovaties en 3 cases overblijven. Voorgeselecteerd worden betekent een erkenning van vakmanschap. Op 14 maart 2024 zullen de genomineerden van de LoopbaanPro Awards hierover bericht ontvangen.

Vakjury

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury bestaande uit 8 leden. De voorzitter van de vakjury en de overige leden van de jury staan vermeld op de website van LoopbaanPro. Op 25 maart 2024 vindt de beoordeling van de vakjury plaats. De genomineerden krijgen 5 minuten de tijd om zichzelf of hun case te presenteren aan de vakjury. De vakjury zal vervolgens minimaal 3 vragen stellen over de desbetreffende presentatie. Ieder jurylid beoordeelt de presentatie aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria, namelijk:

 • De duurzaamheid en het resultaat van de inzending/nominatie
 • De impact van de inzending/nominatie
 • Hoe inspirerend en innovatief de inzending/nominatie is

Per criteria kunnen minimaal 1 en maximaal 5 punten worden toegekend. Er is maximaal 5 minuten wisseltijd ingepland tussen de presentaties van genomineerden.

Na afloop geven de juryleden punten per categorie waarbij nummer 1, 10 punten krijgt, nummer 2, 4 punten en nummer 3, 1 punt. De jury geeft per onderdeel een korte motivatie ten behoeve van het juryrapport en bijbehorende puntenverdeling. Wanneer iemand binnen de jury een directe relatie heeft met de genomineerde of de ingezonden case, zal hij/zij zich onttrekken aan de beoordeling. De juryvoorzitter telt de puntentelling op en komt tot een top 3 per categorie. Juryleden mogen tot na de uitreiking op 15 april 2024 onderling geen contact hebben over de gegeven scores + nominaties. De winnaar per categorie krijgt een award uitgereikt. Daarnaast wordt voor de categorie cases een publieksprijs uitgereikt aan de voorgeselecteerde case met de meeste publieksstemmen. In totaal worden 4 awards en een Talent Award uitgereikt.

Publieksjury voor de LoopbaanPro cases

Vanaf 15 maart 2024 tot en met 30 maart 2024 kan het publiek stemmen op de 3 genomineerde cases voor de LoopbaanPro Award in de categorie Loopbaancasus van het jaar. De stemming werkt als volgt:

 • Iemand die stemt moet zijn of haar emailadres achterlaten;
 • Vanaf elk emailadres kan maximaal 1 keer gestemd worden;
 • De stemming sluit op 30 maart 2024 om 17.00 uur;
 • De case die het meest aantal stemmen heeft wint de publieksprijs van de LoopbaanPro Awards in de categorie Loopbaancase van het jaar.

De juryvoorzitter zal per categorie de winnaar van de awards bekend maken. De uitreiking vindt plaats op 15 april 2024.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*